Hypotheekregels 2020

Ook in 2020 veranderen enkele zaken rondom de hypotheekregels. Hoe zit het met de NHG en hoeveel kunnen tweeverdieners lenen? Wij zetten de wijzigingen voor u op een rijtje.

Traditiegetrouw worden de meeste plannen met betrekking tot de wijzigingen rondom hypotheken en wonen op Prinsjesdag bekend gemaakt. Ieder jaar, na de jaarwisseling, zijn de wijzigingen van kracht of wordt er meer bekend over de wijzigingen die plaats gaan vinden. Voor iedereen die een hypotheek heeft of een hypotheek wil afsluiten, is het goed om op de hoogte te zijn van de veranderingen die in 2020 op de planning staan.

Afname hypotheekrenteaftrek hogere inkomens

Hebt u een hypotheek en een bruto jaarinkomen van 68.507 euro of meer, dan is er geen goed nieuws voor u. De hypotheekrenteaftrek voor deze groep daalt verder. Waar u nu nog een aftrekpercentage van 49 procent hebt, daalt deze in 2020 naar 46 procent. Stel u betaalde afgelopen jaar 6.750 euro aan aftrekbare rente, dan kunt u in 2020 202,50 euro minder aftrekken van het belastbare inkomen.

Wijzigingen NHG

Er zijn ook altijd wijzigingen rondom de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om in aanmerking te komen voor NHG mag de aankoopprijs van de woning in 2020 niet meer zijn dan 310.000 euro. Ten opzichte van 2019 is dit een stijging met 20.000 euro. Ook als het gaat om de eenmalig bijdrage is er een voordeel te zien. Waar u in 2019 nog 0,9 procent van de hypotheekwaarde betaalt, daalt dit percentage naar 0,7 procent. Dat is op een hypotheek van 285.000 euro al een besparing van 570 euro. Het oversluiten van een hypotheek zonder NHG naar een hypotheek met NHG, wordt wel lastiger. De woningwaarde mag bij het oversluiten namelijk niet hoger zijn dan de NHG-grens.

Schrappen overdrachtsbelasting voor starters

Het moet voor starters makkelijker worden om een huis te kopen, ook zonder een flinke zak geld. De overheid wil dit stimuleren door de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Normaliter bedraagt de overdrachtsbelasting 2 procent van de verkoopwaarde van de woning. Koopt u als starter een woning van 240.000 euro, dan levert dat een besparing op van 4.800 euro. Wanneer deze maatregel ingevoerd gaat worden is nog onduidelijk.

Daling eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait (EWF) daalt met 0.05 procent. Het EWF is een soort belasting die u betaalt, omdat de belastingdienst uw woning ziet als een bezit met stijgende waarde. De daling houdt in dat u dus minder belasting betaalt. Dat lijkt goed nieuws, maar aan de andere kant stijgt de gemiddelde WOZ-waarde. Het EWF wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde, dus per saldo zult u aan deze maatregel niet veel gaan verdienen.

Termijn partneralimentatie verkort

Vanaf 2020 is de wettelijke termijn van partneralimentatie gesteld op 5 jaar in plaats van 12. Wanneer u partneralimentatie betaalt, kan dit dus op korte termijn al voordelige gevolgen hebben voor uw maximale hypotheek. Ontvangt u partneralimentatie, dan zou dit nadelige gevolgen kunnen hebben voor het maximale hypotheekbedrag.

Stijging percentage laagste inkomen tweeverdieners

Ook voor tweeverdieners verandert er iets in positief opzicht. Wanneer u een hypotheek aanvraagt, dan mag 70 procent van het laagste inkomen meegenomen worden. Vanaf 2020 stijgt dit percentage met 10 procent. Bij het berekenen van de maximale hypotheek wordt dan dus 80 procent van het laagst verdiende inkomen meegenomen. Dit houdt in dat tweeverdieners meer profijt van het gezamenlijk inkomen hebben bij het afsluiten van een hypotheek.