Oude panden maken plaats voor 49 koopwoningen en circa 25 huurwoningen

De graafmachines staan opgesteld, de containers zijn geplaatst, het begin is gemaakt.
Op het huidige bedrijventerrein op de hoek van de Industrielaan en de Prins Bernhardstraat is gestart met de sloop van de oude panden. Hiermee is tevens het startschot gegeven voor de realisatie van deze prachtige nieuwbouwlocatie in Asten, geïnitieerd door Vastgoedmaatschappij Van de Loo b.v.

Vanaf september 2018 maakt ook Formido plaats voor deze nieuw ontwikkeling. Met de eigenaar wordt momenteel gekeken naar hervestiging in het naastgelegen pand.

Dankzij de prettige afstemming met de omwonenden en de gemeente is het bestemmingsplan inmiddels vastgesteld. Er wordt nog volop gewerkt aan de voorbereidingen. Zo worden bijvoorbeeld op dit moment de laatste tekeningen geoptimaliseerd en uitgewerkt. Als alles verloopt volgens plan dan start in juni van dit jaar de verkoop voor de 49 grondgebonden woningen. Heeft u interesse in de koopwoningen dan kunt u zich hiervoor bij ons aanmelden. De beoogde oplevering van de eerste woningen is het tweede kwartaal van 2019.

Klik hier om u aan te melden voor dit project.

Voor meer informatie over deze ontwikkeling en voor informatie over de huurwoningen die in het huidige woonwarenhuis gerealiseerd zullen worden, kunt u terecht bij Vastgoedmaatschappij Van der Loo b.v.: www.vastgoedvanderloo.nl